Công ty CP Đầu tư đô thị Việt Hưng: Xây dựng 2 khu dân cư mới ở huyện Thanh Miện

THỨ NĂM, 04/03/2021 12:28:18

Công ty CP Đầu tư đô thị Việt Hưng (Thanh Miện) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu dân cư (KDC) mới trên địa bàn huyện này là KDC mới xã Cao Thắng và KDC mới xã Tứ Cường.

KDC mới xã Cao Thắng rộng khoảng 9,6 ha, trong đó đất ở chiếm gần 30,1% tổng diện tích, còn lại là đất dịch vụ thương mại, sân thể thao, nhà văn hóa, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh... KDC mới xã Tứ Cường rộng 9,8 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 28,5%, còn lại là đất dành cho mục đích khác.

Các KDC mới này góp phần hình thành những KDC hiện đại, đồng bộ, khớp nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các xã Tứ Cường, Cao Thắng nói riêng, huyện Thanh Miện nói chung.

VỊ THỦY