Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đề nghị không thanh tra trong năm nay

THỨ BA, 25/02/2020 20:10:48

Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường không thanh tra đơn vị trong năm 2020 theo kế hoạch.

Theo doanh nghiệp, giai đoạn 2014-2019, cơ quan chuyên môn các cấp đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra công ty chỉ trong lĩnh vực môi trường. Để chuẩn bị cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phân công cán bộ làm việc với cơ quan chức năng nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang thực hiện thanh tra công ty theo Quyết định số 145/STNMT ngày 22.10.2019.
VT