Công ty May II Hải Dương vượt 5% kế hoạch doanh thu

THỨ SÁU, 10/01/2020 18:46:58

​Năm 2019, Công ty CP May II Hải Dương đạt doanh thu 172 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch.


Doanh thu năm 2019 của Công ty CP May II Hải Dương đạt 172 tỷ đồng
Năm qua, công ty đã đầu tư 2 tỷ đồng mua 100 máy cắt chỉ tự động, 2 máy định hình may và 1 máy thổi lông phục vụ sản xuất, gia công các sản phẩm lông vũ, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Với 1.000 công nhân, hiện công ty nhận đơn hàng gia công cho các bạn hàng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… Sản lượng gia công năm qua đạt 2,2 triệu sản phẩm, doanh thu từ hoạt động gia công chiếm khoảng 92% tổng doanh thu.

Năm 2020, Công ty CP May II đặt mục tiêu doanh thu tăng từ 7-10%.
HÀ KIÊN