Công ty TNHH ICS Việt Nam chưa điều chỉnh dự án theo quy định

THỨ SÁU, 07/09/2018 15:41:25

Công ty TNHH ICS Việt Nam còn một số hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường tại dự án đầu tư của Công ty TNHH ICS Việt Nam trong khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng).

Kết quả kiểm tra cho thấy thông tin của nhà đầu tư có thay đổi. Vốn góp cao hơn so với đăng ký tại hồ sơ dự án và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp. Cơ cấu vốn đầu tư có thay đổi so với đăng ký.Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định. Việc lưu trữ hồ sơ đối với công trình xây dựng của công ty còn thiếu một số văn bản, giấy tờ. Hợp đồng xử lý nước thải tại nhà máy đã hết hiệu lực nhưng công ty chưa ký lại hợp đồng xử lý nước thải với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Trường...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH ICS Việt Nam phải thực hiện và khắc phục các tồn tại trên, báo cáo bằng văn bản gửi về ban trước ngày 15.10.2018.

MINH HỒNG