Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương hỗ trợ hơn 310.000 liều tinh lợn cho người chăn nuôi

THỨ BA, 16/01/2018 15:12:27

Năm 2018, Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương sẽ hỗ trợ 310.000 liều tinh lợn (theo quyết định của UBND tỉnh) cho các hộ chăn nuôi lợn nái.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác giống và thụ tinh nhân tạo lợn năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 do công ty tổ chức sáng 15.1.  

Công ty xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn giống, quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001:2008, đáp ứng yêu cầu của người chăn nuôi về số lượng, chất lượng, chủng loại tinh dịch lợn. Nhập thêm đàn lợn đực giống cao sản, đáp ứng nhu cầu thị trường để nâng cao chất lượng đàn lợn giống trong tỉnh...

Năm 2017, công ty đã nhập bổ sung, thay thế đàn 60 con lợn đực giống Landrace, Pi4, Du 100 chất lượng tốt để phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo. Đàn lợn giống của công ty được kiểm soát chặt chẽ về quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Trong năm, công ty đã hỗ trợ người chăn nuôi hơn 284.000 liều tinh lợn, đạt 86,29% kế hoạch...
PV