Công ty Xổ số kiến thiết Hải Dương: Doanh thu giảm gần 14%

THỨ SÁU, 19/06/2020 10:38:30

Doanh thu từ đầu năm đến nay của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đạt gần 65 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đạt tổng doanh thu các loại hình xổ số gần 65 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái; nộp ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch cả năm, giảm gần 9,4%. 

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty đã ngừng phát hành xổ số từ ngày 1-22.4.2020; lượng khách hàng khi phát hành trở lại cũng giảm sút. Năm nay, công ty phấn đấu đạt doanh thu 160 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm được giao là 30 tỷ đồng. 

THÀNH LONG