Đề nghị điều chỉnh quốc lộ 37 thành đường địa phương

THỨ NĂM, 15/10/2020 08:58:59

Điều chỉnh quốc lộ 37 dài gần 17 km, đoạn từ ngã tư thị trấn Gia Lộc - cầu Phú Tảo - ngã tư Ngô Quyền - ngã ba Tiền Trung - nút giao đường dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 thành đường địa phương.

Để bảo đảm an toàn giao thông, phát huy hiệu quả dự án đường 62 m và đường dẫn cầu Hàn, UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ điều chỉnh quốc lộ 37, đoạn qua Hải Dương thành đường địa phương và đường địa phương thành quốc lộ 37.

Cụ thể, điều chỉnh quốc lộ 37 dài gần 17 km, đoạn từ ngã tư thị trấn Gia Lộc  - cầu Phú Tảo - ngã tư Ngô Quyền - ngã ba Tiền Trung - nút giao đường dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 thành đường địa phương. Điều chỉnh đoạn tuyến tránh đã xây dựng dài gần 17 km từ ngã tư thị trấn Gia Lộc đi theo đường 62 m - ngã ba giao quốc lộ 5 - đi chung quốc lộ 5 đến ngã tư Ngô Quyền - đường tỉnh 390D - ngã ba giao với đường huyện 5B - nút giao đường dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 thành quốc lộ 37.

Việc điều chỉnh quốc lộ thành đường tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương sử dụng ngân sách để sửa chữa đường khi cần thiết.

PV