Điện lực Gia Lộc: Phát triển thêm hơn 1000 khách hàng

CHỦ NHẬT, 30/12/2018 07:56:49

Hiện nay, Điện lực Gia Lộc đang quản lý và vận hành kinh doanh bán điện cho 22 xã và 1 thị trấn với tổng chiều dài 202,4 km đường dây trung áp, 299 trạm biến áp...

Trong năm 2018, Điện lực Gia Lộc đã tiếp nhận 1.096 yêu cầu cấp điện cho khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện với 1.075 khách hàng. Thực hiện sửa chữa và thay mới đường dây sau công tơ trong nhà, bổ sung bóng đèn tiết kiệm với tổng kinh phí 27 triệu đồng. Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương” đã lựa chọn 25 gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách để hỗ trợ sửa chữa, thay thế các thiết bị điện với tổng trị giá trên 11 triệu đồng...

* Điện lực Kim Thành đang quản lý 341 trạm biến áp với trên 178 km đường dây trung thế, gần 147 km đường dây 22 kV, 20,8 km đường dây 10 kV hạ áp... Năm 2018, toàn huyện tiêu thụ trên 274 triệu kWh điện, doanh thu đạt trên 446,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao. Trong năm, Điện lực Kim Thành đã đầu tư sửa chữa 2 hạng mục lớn với giá trị dự toán gần 2,5 tỷ đồng... 

QUANG TIỆP - ĐOÀN LỢI