Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn nút giao lập thể

THỨ SÁU, 21/08/2020 13:14:21

UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn từ nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 đi đường 390, quốc lộ 37.

Khu vực điều chỉnh cục bộ có diện tích 33,8 ha gồm các lô đất theo quy hoạch được duyệt: đất dự trữ phát triển ký hiệu DTPT1 (31,23 ha) và đất nghĩa trang - cây xanh ký hiệu NTD-CX1 (1,96 ha).

Điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng 5,2 ha đất dự trữ phát triển sang đất công nghiệp hiện có, là vị trí thuê đất của các Công ty: CP Cọc bê tông đúc sẵn Thăng Long và TNHH Tân Hàn Việt; chuyển mục đích sử dụng 5,17 ha đất dự trữ phát triển và 0,96 ha đất nghĩa trang - cây xanh sang đất công nghiệp. Sau điều chỉnh, diện tích đất dự trữ phát triển lô DTPT1 giảm xuống còn 20,86 ha, đất nghĩa trang - cây xanh lô NTD-CX1 xuống còn 1 ha.

VỊ THỦY