Điều chỉnh kế hoạch thanh tra đất đai năm 2020

THỨ SÁU, 04/12/2020 17:11:01

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020.

Theo đó, sở sẽ không thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa đối với UBND TP Hải Dương và UBND huyện Nam Sách.

Dự kiến việc thanh tra UBND TP Hải Dương sẽ đưa vào kế hoạch năm 2021. UBND huyện Nam Sách đã nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh nên sở dự kiến không đưa huyện này vào kế hoạch thanh tra năm tới.

PHAN ANH