Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Việt Hòa

THỨ TƯ, 16/12/2020 15:36:52

Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Việt Hòa (TP Hải Dương), tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích 650,24 ha, bằng toàn bộ diện tích đất tự nhiên phường Việt Hòa. Phía bắc giáp sông Thái Bình, phía nam giáp quốc lộ 5 và phường Thanh Bình, phía đông giáp phường Cẩm Thượng và phía tây giáp xã Đức Chính (Cẩm Giàng).

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt; phù hợp với các biến động sử dụng đất của phường...
VỊ THỦY