Điều chỉnh vốn theo hướng cắt giảm những dự án không triển khai được

THỨ TƯ, 15/07/2020 09:00:45

Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều 14.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian xảy ra dịch Covid-19. Từ đó tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, nhất là những giải pháp để thu hút đầu tư nước ngoài. 

2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, vì vậy Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát lại các dự án, cân nhắc điều chỉnh vốn theo hướng cắt giảm những dự án không triển khai được, dành vốn cho các dự án thiếu vốn đang triển khai, dự án mới, trọng điểm. Sớm nghiên cứu bố trí vốn để giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh, cầu Dinh. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá năm 2010) chỉ tăng 2,86%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch (8,5% trở lên). Tính đến hết tháng 6.2020, thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh đạt trên 225 triệu USD, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 11,4% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp giải thể tăng 21,3%...

HÀ KIÊN