Điều kiện để xe vận tải hàng hóa được vào thị xã Đông Triều

THỨ NĂM, 04/03/2021 18:12:56

UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã ban hành văn bản trong đó nêu một số nội dung liên quan đến hoạt động vận tải liên tỉnh.


Nội dung văn bản của UBND thị xã Đông Triều

Theo đó, địa phương này chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, xe cá nhân liên tỉnh. Những trường hợp đặc biệt như xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, xe của các cơ quan ngoại giao, xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu, xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền…

Các xe vận tải hàng hóa nếu đến từ vùng không có dịch cần bảo đảm trên xe chỉ có 1 lái xe; có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận không là trường hợp F1, F2; có hợp đồng vận chuyển hàng hóa (nêu rõ điểm xuất phát, điểm đến, thời gian vận chuyển); thực hiện khai báo y tế và cam kết không dừng đỗ trên đường. Riêng các xe vận tải hàng hóa đến từ vùng có dịch, ngoài những điều kiện vừa nêu, lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được đơn vị xét nghiệm có chức năng cấp, trong thời gian tối đa 5 ngày tính đến thời điểm khai báo tại chốt, trạm kiểm soát.

HÀ KIÊN