Điều tiết giao thông để kiểm định cầu An Thái

CHỦ NHẬT, 17/01/2021 16:42:26

​Trong 2 ngày 19 và 20.1, Công ty TNHH BOT đường 188 sẽ kiểm định cầu An Thái tại km 13+200 quốc lộ 17B.

Sở Giao thông vận tải đã chấp thuận phương án điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian kiểm định. Trong đó, thời gian thử tải trên mặt cầu từ 23 giờ ngày 19.1 đến 3 giờ ngày 20.1. Mỗi lần thử tải xếp xe trên mặt cầu diễn ra từ 5-10 phút. Người đi đường phải dừng tại vị trí cách mố cầu 100 m (có người hướng dẫn).

Sở yêu cầu khi kiểm định cần lắp đặt đầy đủ biển báo di động, bố trí người được trang bị bảo hộ lao động (áo phản quang, mũ, cờ, còi, bộ đàm…) để hướng dẫn người dân đi lại. Ngoài ra, trước khi lắp đặt hệ thống đà giáo để phục vụ kiểm định dưới gầm cầu phải thống nhất biện pháp bảo đảm an toàn giao thông với cơ quan quản lý đường thủy.
HÀ KIÊN