Đô thị khởi sắc

THỨ BẢY, 24/10/2020 17:06:55

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển đô thị, từ việc hoàn thiện quy hoạch đến xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.


Một số khu đô thị đem đến hình ảnh hiện đại, trở thành điểm nhấn cho các địa phương. Trong ảnh: Khu đô thị ven sông Thái Bình (Ecorivers) ở TP Hải Dương

Quy hoạch đi trước

Những năm qua, công tác lập quy hoạch xây dựng luôn được UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đến nay, Hải Dương cơ bản đã quy hoạch xây dựng cho cả khu vực đô thị và nông thôn. Các quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, trở thành cơ sở để định hướng, quản lý phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn. Hiện nay, các đô thị của tỉnh đều được lập quy hoạch chung xây dựng. Trên cơ sở quy hoạch chung, các phường của TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn cũng được lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các công trình, dự án cơ bản đã tuân thủ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Việc triển khai xây dựng các công trình, dự án tuân thủ theo quy hoạch được duyệt đã góp phần làm thay đổi diện mạo các đô thị, tạo thuận lợi trong kết nối hạ tầng, cung cấp lượng lớn quỹ đất ở, đất cây xanh, công cộng, thương mại, dịch vụ... cho nhu cầu của người dân. Nhiều dự án phát triển đô thị, khu dân cư trong thời gian qua đã tạo động lực rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tạo nguồn vốn từ quỹ đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, góp phần mở rộng và nâng cấp đô thị, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với lập quy hoạch, Hải Dương đã từng bước nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch, đô thị, đầu tư xây dựng sau quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, bảo đảm việc phát triển đô thị tuân thủ các quy định của pháp luật. Các địa phương đã khắc phục được thiếu sót trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chưa đúng thẩm quyền, đồng thời tăng tính chủ động cũng như trách nhiệm của UBND cấp huyện khi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng đô thị.

Phát triển toàn diện   

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cơ quan chuyên môn đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại đô thị, công nhận loại đô thị theo lộ trình phát triển đã được phê duyệt. Cùng với xây dựng các chương trình phát triển đô thị, việc nâng cấp đô thị cũng được quan tâm với những kết quả tích cực. Chỉ trong năm 2019, tỉnh đã hoàn thành việc điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I; thị xã Chí Linh đạt đô thị loại III và trở thành thành phố; huyện Kinh Môn đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã; xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) đạt tiêu chí đô thị loại V. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 32,2%, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. 5 năm  qua, có 37 khu đô thị trong tỉnh đã được triển khai xây dựng và hoàn thiện. Một số khu đô thị, khu dân cư mới thực sự nổi bật, đem đến hình ảnh hiện đại, trở thành điểm nhấn cho các địa phương như khu đô thị ven sông Thái Bình (Ecorivers) ở TPHải Dương, khu đô thị sinh thái Thành Công (Kinh Môn), cùng hàng loạt khu đô thị mới, khu dân cư mới ở TPChí Linh và các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Bình Giang... Bộ mặt đô thị Hải Dương khởi sắc, thay đổi từng ngày, xứng đáng với vị thế là tỉnh trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thời gian tới Hải Dương phấn đấu hoàn thành việc lập, triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch trên địa bàn. Chú trọng quy hoạch các đô thị động lực, xây dựng các đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bền vững. Các khu đô thị, khu dân cư phải bảo đảm có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sống của người dân.

Tỉnh tiếp tục nâng cấp và phấn đấu xây dựng các huyện Bình Giang, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025; các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV, thị xã Kinh Môn đạt tiêu chí đô thị loại III và TP Chí Linh đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030. Tiếp tục nâng cấp các xã có điều kiện kinh tế phát triển trở thành đô thị loại V theo lộ trình phát triển đô thị. Khuyến khích xây dựng nhà cao tầng, tăng diện tích cây xanh, đất giao thông, đất xây dựng hạ tầng xã hội ở các khu dân cư, đô thị mới. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I của TPHải Dương, tập trung cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thành phố, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông Thái Bình, sông Sặt. Tập trung phát triển TP Hải Dương, TP Chí Linh theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; thị xã Kinh Môn theo hướng đô thị thông minh, hiện đại. Tăng cường tuyên truyền, thông tin định hướng phát triển đô thị nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư chỉnh trang, phát triển đô thị. Đặc biệt, Hải Dương phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

VỊ THỦY