Doanh số mua ngoại tệ tăng 21,3%

THỨ NĂM, 21/01/2021 07:48:05

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương, năm 2020, tổng doanh số mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng trong tỉnh đạt 4 tỷ 377 triệu USD, tổng doanh số bán ngoại tệ đạt 3 tỷ 706 triệu USD.

So với cuối năm 2019, tổng doanh số mua bán ngoại tệ tăng lần lượt 21,3% và 7%.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong tỉnh triển khai có hiệu quả giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm ổn định thị trường, đáp ứng đủ nhu cầu mua ngoại tệ của người dân.
HÀ KIÊN