​Dự án cải tạo, mở rộng đường tỉnh 389 B: Bàn giao mặt bằng trước ngày 15.4

THỨ BA, 18/02/2020 10:37:53

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị UBND thị xã Kinh Môn quan tâm thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng đường tỉnh 389 B bảo đảm kế hoạch đề ra.


Một số đoạn trên tuyến đường 389B chưa được giải phóng mặt bằng
Đoạn từ km1+058 - km7 thuộc địa bàn phường An Phụ cần hoàn thiện, công khai, phê duyệt phương án bồi thường xong trước ngày 28.2; bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 5.3 để thi công xong trong tháng 7.2020. Đoạn bổ sung từ km7 -  km9+600, thuộc địa phận xã Hiệp Hòa triển khai GPMB từ cuối tháng 2, bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15.4 để thi công xong trong tháng 12.2020.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công tác GPMB trên địa bàn phường An Phụ còn liên quan đến 11 hộ dân, trong đó có 8 hộ chưa công khai và phê duyệt phương án bồi thường, 1 hộ có đất hành lang và 2 hộ đất nông nghiệp đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền. Tại xã Hiệp Hòa, thị xã đang đo đạc, lập hồ sơ địa chính để thu hồi đất.
PV