Giá bán hành, tỏi giống tăng cao

THỨ BẢY, 19/09/2020 10:26:53

Do năm trước hành, tỏi được giá nên năm nay nhiều người mở rộng diện tích khiến giá bán hành, tỏi giống tăng cao.


Hành, tỏi giống giá bán cao hơn năm trước

Hành giống hiện đang được người dân thị xã Kinh Môn bán với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với năm trước; tỏi giống có giá 65.000 - 75.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Với giá bán như vậy, người dân phải chi từ 800.000 - 1.200.000 đồng/sào để mua hành, tỏi giống.

Năm trước, hành, tỏi tươi bán được giá nên năm nay không chỉ nhiều người dân Kinh Môn có nhu cầu mở rộng diện tích mà người dân ở một số tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên... cũng đến mua hành, tỏi giống về trồng.

PV