Giá xăng dầu giảm nhỏ giọt

THỨ BẢY, 01/06/2019 16:08:53

Kể từ 15 giờ ngày 1.6, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ.


Giá xăng dầu giảm nhỏ giọt 200-300 đồng/lít
Giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít, xăng E5 RON92 giảm 269 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít, dầu hỏa giảm 197 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.219 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 21.219 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.394 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 16.225 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.354 đồng/kg.

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết chu kỳ điều hành giá 15 ngày qua bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm ở mức từ 2-3% cho mỗi loại xăng dầu. Cơ quan điều hành đã liên tục chi quỹ bình ổn để giữ ổn định giá trong thời gian giá xăng dầu có biến động tăng. 
PL (t/h)