Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện 220 kV tại xã Cẩm Hưng

THỨ HAI, 12/08/2019 19:41:00

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế liên quan đến quá trình triển khai đường điện trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
Chiều 12.8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng, chủ đầu tư, đơn vị thi công để chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng đường điện 220 kV tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng). 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế liên quan đến quá trình triển khai đường điện trên trong thời gian sớm nhất. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Cẩm Giàng rà soát lại toàn bộ quy định, trình tự, thủ tục, đồng thời xác định rõ tính chất công trình để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB phù hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 25.8. UBND huyện Cẩm Giàng cần lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo từng hộ, công khai quyền lợi của từng trường hợp cụ thể. Việc bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. UBND huyện Cẩm Giàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chú ý tuyên truyền cá biệt đến những hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đường điện để người dân hiểu và đồng thuận, ủng hộ.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo một số vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai dự án
Đường điện 220 kV thuộc dự án xây dựng trạm biến áp 500 kV Phố Nối được triển khai xây dựng từ năm 2015, liên quan đến diện tích đất ở của 19 hộ tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng). Sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, đã có 18 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, chỉ còn 1 hộ không nhận và có kiến nghị. Sau đó, 18 hộ đã nhận tiền lại không nhất trí và đề nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trong cuộc đối thoại gần đây, các hộ đề nghị phải được tái định cư, kể cả các hộ không nằm trong diện tích hành lang đường điện hoặc diện tích nằm trong hành lang đường điện nhỏ, diện tích đất còn lại đủ điều kiện xây nhà, công trình. Diện tích đất đã thu phải trả bằng diện tích đất tương ứng, không tính tiền chênh lệch về vị trí, bồi thường đất vườn theo giá đất ở. Ngoài ra, các hộ không đồng ý chuyển về 2 khu tái định cư do huyện bố trí tại các thôn Mậu Tài và Hộ Vệ mà đề nghị bố trí tái định cư ra khu Tên Lửa, cùng xã Cẩm Hưng.
PV