Gỡ "nút thắt" về xử lý rác thải, bến bãi

THỨ HAI, 18/05/2020 15:59:19

Các đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về xử lý rác thải sinh hoạt và quản lý bến bãi...


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành quy định quản lý bến bãi

Sáng 18.5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với một số sở, ngành, địa phương để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường, xây dựng trong tỉnh.

Xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập

Đồng chí Tạ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết tổng lượng rác thải sinh hoạt (RTSH) phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 1.184 tấn/ngày đêm. Việc thu gom RTSH về cơ bản đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, công nghệ xử lý chính vẫn là đốt và chôn lấp, chưa giải quyết triệt để nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đồng chí Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương băn khoăn liệu hoạt động phân loại rác tại nguồn đã cần thiết hay chưa, có phù hợp với thực tế hiện nay hay không. Theo đồng chí Đăng, hiện công nghệ của các nhà máy xử lý rác thải trong tỉnh chưa tương thích với việc phân loại rác thải tại nguồn. Việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn phải đồng bộ với hoạt động vận chuyển, xử lý của các nhà máy. Điều này cũng cần thời gian tuyên truyền, vận động để thay đổi ý thức của người dân; bố trí ngân sách mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển...

Đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cần đánh giá lại đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 cũng như quy hoạch xử lý chất thải rắn Hải Dương đang triển khai. Việc đánh giá lại các quy hoạch này nằm định hình những khu vực xử lý rác thải phù hợp, không nên bố trí các nhà máy xử lý rác tập trung một nơi vì có thể gây nên những phản ứng không thuận của người dân.

Đồng chí Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cần rà soát lại, tích cực hỗ trợ các địa phương xử lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Các địa phương tiếp tục xây các bãi chôn lấp bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác bảo vệ môi trường, xử lý RTSH khu vực nông thôn còn nhiều bất cập. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại toàn bộ đề án đang triển khai làm căn cứ xây dựng đề án tổng thể xử lý rác thải giai đoạn 2020 - 2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tăng cường nguồn lực, huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do RTSH chưa được xử lý gây ra. 


Đồng chí Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND TP Hải Dương cho rằng việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phải đồng bộ với hoạt động vận chuyển, xử lý

Siết chặt quản lý bến bãi

Các đại biểu tham dự cuộc họp đều đánh giá do nguồn cung nguyên liệu không bắt kịp nhu cầu dẫn tới gia tăng hoạt động khai thác cát trái phép. Sự bùng nổ các bến bãi không phép cũng tiếp tay cho việc tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc. Vì vậy, siết chặt quản lý bến bãi là cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần rà soát lại các bến bãi để quản lý đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc, chấm dứt tình trạng khai thác cát phép như thời gian vừa qua.

Theo đồng chí Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, việc siết chặt quản lý bến bãi góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường trong vận chuyển, ngăn chặn khai thác cát trái phép.

Về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định cần thiết phải ban hành quy định về quản lý hoạt động của các bến bãi, cảng thủy nội địa ngoài đê. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhanh chóng xây dựng quy định trình UBND tỉnh quyết định. Quy định phải đạt được các mục tiêu là ngăn chặn khai thác cát trái phép, mua bán cát không rõ nguồn gốc, bảo vệ đê điều, bảo vệ môi trường và bảo vệ hạ tầng giao thông. Yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ các bến bãi đang hoạt động. Bến bãi nào không phù hợp quy định phải xóa bỏ. Nếu cần thiết phải mở thêm bến bãi mới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương phải bổ sung, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

VỊ THỦY