Hải Dương đề nghị chuyển 111,825 tỷ đồng vốn nước ngoài về Trung ương

THỨ NĂM, 29/10/2020 14:10:13

Sáng 29.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Hội nghị có sự tham dự của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao cùng nhiều cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu Hải Dương có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Hải Dương đã thực hiện phân bổ chi tiết 115,2 tỷ đồng vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương (NSTƯ) cho 2 dự án. Cụ thể, phân bổ chi tiết 80 tỷ đồng cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập tỉnh Hải Dương (WB8); số vốn còn lại 35,2 tỷ đồng được phân bổ chi tiết cho dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương. Đối với 6,3 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2020 hiện chưa phân bổ chi tiết cho dự án nào.

Dự kiến hết năm 2020, Hải Dương sẽ thực hiện giải ngân 4,5 tỷ đồng (gồm 3,375 tỷ đồng vốn nước ngoài cấp phát từ NSTƯ và 1,125 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn nguồn bội chi NSĐP) đối với dự án WB8. Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương không có khả năng giải ngân vốn do không có khối lượng hoàn thành.

Trên cơ sở dự kiến giải ngân vốn nước ngoài năm 2020, tỉnh đề nghị xem xét điều chỉnh giảm 111,825 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ NSTƯ 5 năm 2016-2020 và năm 2020 của 2 dự án trên để bổ sung vốn cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khác có nhu cầu sử dụng vốn theo quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị điều chỉnh giảm 5,175 tỷ đồng dự toán chi vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP năm 2020.

HÀ KIÊN