Hạn chế thấp nhất việc cắt điện trong thời gian diễn ra Đại hội XIII

THỨ NĂM, 21/01/2021 22:00:25

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí cán bộ, công nhân quản lý vận hành trực xử lý sự cố 24/24 giờ.


Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Điện lực trực thuộc hạn chế cắt điện
Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (từ ngày 25.1 - 2.2), Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương yêu cầu Điện lực các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc hạn chế thấp nhất việc cắt điện để bảo đảm cung ứng điện an toàn phục vụ nhu cầu của nhân dân trong tỉnh theo dõi các hoạt động của Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không cắt điện đối với các trạm biến áp phân phối và đường dây trung áp do điện lực quản lý có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức các chương trình liên quan đến Đại hội, trừ trường hợp xử lý ngăn ngừa sự cố hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí cán bộ, công nhân quản lý vận hành trực xử lý sự cố 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực cùng phương tiện, vật tư.
THANH HOA