Hiệu quả từ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

CHỦ NHẬT, 12/04/2020 10:30:12

Ngoài nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các HTX trong tỉnh có thể vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh.

Mỗi HTX được vay tối đa 300 triệu đồng, thời hạn 3 năm với lãi suất 0,61%, thấp hơn lãi suất của các ngân hàng. Từ năm 2010 đến nay, đã có 49 lượt HTX vay vốn từ quỹ này. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, từ đồng vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, các HTX đã giải quyết được một phần bài toán kinh phí đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các HTX được vay vốn đều làm ăn có lãi, trả vốn và lãi đúng quy định.

Tuy nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX rất thiết thực với các HTX, nhất là những HTX mới thành lập còn thiếu vốn nhưng theo kiến nghị của một số HTX thì số vốn trên còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, đến nay tỉnh mới cấp cho quỹ 3 tỷ đồng để hoạt động. Sắp tới sẽ có một quy định mới về mức vay cho các HTX. Theo đó, số tiền các HTX được vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh có thể tăng lên 500 triệu đồng.

Theo Đại đoàn kết