Hội Nông dân Kinh Môn: Khen thưởng 80 tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu

THỨ TƯ, 19/12/2018 07:26:36

Sáng 18.12, Hội Nông dân huyện Kinh Môn tổng kết phong trào và biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2016 - 2018.

Trong 3 năm qua, đã có 18.556 lượt hộ nông dân Kinh Môn đăng ký đạt danh hiệu nông dân thi đua SXKD giỏi các cấp, chiếm 64,2% số hộ nông dân trong huyện. Qua bình xét, có 12.454 hộ, chiếm 67,1% số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương có 12 hộ, cấp tỉnh 404 hộ, cấp huyện 2.561 hộ... Các hộ nông dân đã đưa nhiều mô hình mới vào sản xuất như nhà màng, nhà lưới, chăn nuôi tổng hợp, nuôi con đặc sản... Năm 2018, trên địa bàn huyện có 200 hộ thu lãi trên 1 tỷ đồng, trên 902 hộ thu lãi từ 500 triệu -1 tỷ đồng từ các mô hình SXKD.

UBND huyện Kinh Môn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Hội Nông dân huyện khen thưởng 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2016 - 2018.
PV