Huyện Nam Sách đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ NĂM, 04/06/2020 15:34:04

Ngày 3.6, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Nam Sách đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Trong 5 năm gần đây, huyện đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng NTM. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, nhân dân trong huyện đóng góp hơn 500 tỷ đồng, hiến hơn 42.000 m2 đất thổ cư, 157.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Toàn huyện có thêm 12 xã được công nhận NTM, nâng tổng số lên 18/18 xã đạt chuẩn, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả này vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra là đến năm 2020 có 10 - 11 xã đạt chuẩn NTM.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Nam Sách tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa khi Đảng bộ huyện Nam Sách đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020) và Đảng bộ huyện (20.7.1940-20.7.2020).

DT