[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng các ngành hàng

THỨ HAI, 24/02/2020 17:46:47

Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhiều ngành kinh tế của cả Việt Nam và EU.