[Infographics] Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng hơn 160 lần sau 25 năm

THỨ BẢY, 11/07/2020 19:54:31

Trong suốt chặng đường 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng.