[Infographics] Online Friday - cầu nối đưa sản phẩm chính hãng đến người tiêu dùng

THỨ NĂM, 05/12/2019 16:35:39

Tổ chức vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng 12, Online Friday đã là cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận và đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng.