Kết nối tiêu thụ sản phẩm của HTX ở Nghệ An và Hải Dương

THỨ NĂM, 30/07/2020 15:10:22

Hai tỉnh sẽ kết nối cung cầu các sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng như rau, củ quả, gạo hữu cơ bãi rươi... Hải Dương hay chè sen quê Bác, tương Nam Đàn... 


Đại diện các HTX của 2 tỉnh Nghệ An và Hải Dương tham gia hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm các HTX

Sáng 30.7, Liên minh HTX hai tỉnh Hải Dương, Nghệ An phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kết nối cung cầu sản phẩm của các HTX ở 2 địa phương.

Tham gia hội nghị có đại diện 16 HTX nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến từ tỉnh Nghệ An và đại diện 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Hải Dương. Các sản phẩm được giới thiệu chủ yếu là đặc sản nông nghiệp của tỉnh Nghệ An như chè sen quê Bác, tương Nam Đàn, rượu, gạo hữu cơ sạch, cà muối, cam Vinh, các sản phẩm từ cam... Các sản phẩm của Hải Dương như rau, củ quả, gạo hữu cơ bãi rươi... của các HTX nông nghiệp được giới thiệu tại hội nghị. Lãnh đạo Liên minh HTX 2 tỉnh và đại diện các HTX mong muốn sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối cung cầu sản phẩm giữa các HTX ở 2 tỉnh Hải Dương và Nghệ An.  

TRẦN HIỀN