Không tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình

THỨ SÁU, 28/02/2020 07:34:04

UBND tỉnh vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội sử dụng ngân sách nhà nước, lễ kỷ niệm.

Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

Cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các dự án công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội của quốc gia trên địa bàn hoặc của địa phương và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Hạn chế mua xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền. Không sử dụng ngân sách nhà nước làm quà biếu, quà tặng dưới mọi hình thức...
PD