Kim Thành: ​65% số HTX làm ăn có lãi

THỨ BA, 12/11/2019 23:39:25

Huyện Kim Thành hiện có 23 HTX, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đến hết tháng 10, tổng doanh thu của các HTX, tổ hợp tác đạt hơn 7,7 tỷ đồng. Dịch vụ thủy nông chiếm 84% doanh thu, còn lại là các dịch vụ làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật... Có 15 HTX, tổ hợp tác hoạt động có lãi, chiếm 65%; 6 HTX, tổ hợp tác hoạt động cầm chừng và 2 HTX, tổ hợp tác bị lỗ gồm Đồng Gia, Kim Xuyên.

Thời gian tới, huyện Kim Thành tiếp tục chỉ đạo, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác; quan tâm đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên HTX...
PV