Kim Thành: Chi trả hơn 7,3 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân xã Lai Vu

THỨ BẢY, 04/01/2020 08:43:20

Số tiền được chi trả cho 91 hộ dân xã Lai Vu chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Lai Vu.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành chi trả hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân xã Lai Vu

Ngày 3.1, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành chi trả hơn 7,3 tỷ đồng hỗ trợ, bồi thường cho 91 hộ dân xã Lai Vu chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Lai Vu. Trong đó, 38 hộ nhận hỗ trợ đất nông nghiệp, 19 hộ nhận hỗ trợ hoa màu, 34 hộ nhận hỗ trợ đất dịch vụ. 

Dự án xây dựng khu công nghiệp Lai Vu được triển khai thực hiện từ năm 2004, đến nay vẫn còn hơn 200 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Thời gian tới, huyện Kim Thành tiếp tục tuyên truyền, triển khai kế hoạch chi trả cho các hộ dân.

PV