Kim Thành đề nghị hỗ trợ 17,4 tỷ đồng cho các xã

THỨ NĂM, 02/07/2020 15:28:27

UBND huyện Kim Thành đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ các xã trong huyện 17,4 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng.

Trong đó, 7,8 tỷ đồng làm sân thể thao trung tâm các xã, 6,3 tỷ đồng xây phòng học kiên cố, 1,65 tỷ đồng xây trụ sở, hội trường xã, 1,25 tỷ đồng hỗ trợ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, còn lại là xây nhà văn hóa thôn.

Đây đều là các công trình phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các xã. Hầu hết các công trình đã được đưa vào sử dụng, chỉ còn một số ít công trình đang xây dựng và sẽ được hoàn thành trong thời gian tới.

NGỌC THỦY