Kinh Môn chưa xây dựng xong tuyến đê kiểu mẫu, Hạt Quản lý đê điển hình

THỨ BA, 20/10/2020 01:03:13

​Theo đánh giá của UBND thị xã Kinh Môn, mô hình tuyến đê kiểu mẫu, Hạt Quản lý đê điển hình của thị xã chưa đáp ứng đủ các tiêu chí đề ra.

Đối với tuyến đê mới đạt 1/6 tiêu chí về công trình, 5/6 tiêu chí về công tác quản lý. Đối với Hạt Quản lý đê mới đạt 2/11 tiêu chí về hạ tầng, 4/5 tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ và 3/3 tiêu chí về cán bộ.

Nguyên nhân do một số địa phương chưa quan tâm công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai. Việc phát quang, trồng cỏ duy trì khó khăn do cây dại mọc nhanh, kinh phí đầu tư hạn chế, thiếu nguồn lực tu bổ đê điều...

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng tuyến đê kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động, thị xã Kinh Môn phấn đấu xây dựng Hạt Quản lý đê điển hình và chọn tuyến đê hữu Kinh Thầy từ km19+200-km32+803 để xây dựng đê kiểu mẫu.
PV