Kinh Môn hỗ trợ hơn 17,5 tỷ đồng cho người dân khó khăn do dịch Covid-19

THỨ TƯ, 25/11/2020 10:25:32

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Kinh Môn, đến hết ngày 24.11, toàn thị xã đã chi trả hơn 17,5 tỷ đồng cho 14.238 người gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong đó, thị xã chi trả hơn 9,5 tỷ đồng cho 6.376 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng; gần 3,5 tỷ đồng cho 4.621 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hơn 3,8 tỷ đồng cho 2.556 người có công. 549 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được chi trả 549triệu đồng. Ngoài ra, 150 triệu đồng chi trả cho 100 người là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác.

Thị xã Kinh Môn đang tiếp tục thẩm định, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng còn lại.
 
THẾ ANH