Liên minh HTX tỉnh nỗ lực vươn lên

THỨ SÁU, 29/05/2020 07:00:10

5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động, góp phần nâng cao vị thế của kinh tế tập thể.


Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh kiểm tra cánh đồng cà rốt của HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Lạc (Chí Linh)

5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò và vị thế của kinh tế tập thể trong tình hình mới.

Hỗ trợ thành viên

Để nâng cao trình độ của cán bộ HTX, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ này. Đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ 44 lượt HTX được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh với tổng số tiền hơn 98,4 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn tư vấn cho các HTX tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác trong tỉnh. Việc hỗ trợ vốn vay kịp thời đã giúp các HTX, tổ hợp tác mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập của thành viên và người lao động.

Hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được Liên minh HTX tỉnh tổ chức để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của HTX đến người tiêu dùng. Đơn vị tổ chức nhiều đợt học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình HTX kiểu mới, phát triển chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước; duy trì và phát huy mối quan hệ với các tổ chức quốc tế và trong nước để được hỗ trợ kinh phí, kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX. 

Nhờ đó, các HTX trong tỉnh đã có sự đổi mới cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 56 HTX thành lập, gần 100 HTX giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX, 633 HTX và 800 tổ hợp tác, trong đó có 339 HTX nông nghiệp, còn lại là các HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; tiểu, thủ công nghiệp, vệ sinh môi trường... Số lượng HTX hoạt động hiệu quả tăng cao với 56% số HTX đạt loại khá, giỏi; 36,6% số HTX đạt trung bình. Mỗi năm thành lập từ 10 - 20 HTX, trong đó có từ 2 - 3 mô hình HTX kiểu mới. Trên 50% số cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó 70% có trình độ cao đẳng và đại học. 100% số cán bộ HTX được đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật...

Tiếp tục đổi mới 

Giai đoạn 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm thành lập từ 20 HTX trở lên; khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Phấn đấu thành lập 50 tổ hợp tác trở lên, hướng dẫn các tổ hợp tác đăng ký hoạt động theo đúng quy định. Đến năm 2025, tỉnh xây dựng 10 - 15  HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong đó có thành viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Hơn 80% số HTX hoạt động ổn định và hiệu quả tốt. Đến năm 2025 có ít nhất 70% số HTX đạt khá giỏi; trên 50% số cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó 70% có trình độ cao đẳng và đại học; có 85% số HTX trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của các HTX từ 7 - 8%, mức đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt khoảng 8%/năm. 

Để đạt các mục tiêu trên, Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực của địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền để nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản tại các chương trình, hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tư vấn, giúp đỡ các HTX, liên hiệp HTX tham gia liên doanh liên kết cung ứng, tiêu thụ nông sản. Tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - bứt phá  - sáng tạo - hiệu quả”, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị thành viên. Khuyến khích đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và là chỗ dựa tin cậy cho các HTX.

TRẦN HIỀN