Loại bỏ hình ảnh bánh pháo nổ trên sản phẩm quảng cáo

THỨ BA, 18/02/2020 16:51:31

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không sử dụng hình ảnh bánh pháo nổ trên sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Sở yêu cầu Thanh tra sở và Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp kiểm tra, rà soát, yêu cầu tháo dỡ bảng quảng cáo, băng rôn và các phương tiện quảng cáo khác thuộc phạm vi quản lý in hình bánh pháo nổ, đặc biệt là sản phẩm Pepsi-Cola của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, phòng chức năng cần tăng cường giám sát nội dung của sản phẩm quảng cáo, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nội dung quảng cáo không đúng với chủ trương của Đảng và pháp luật.
PV