Nam Sách đầu tư hơn 72 tỷ đồng mở rộng đường giao thông

THỨ HAI, 06/07/2020 09:45:06

Từ đầu năm đến nay, Nam Sách đã đầu tư hơn 72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông, chiếm gần 75% tổng vốn đầu tư công năm nay của huyện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, Nam Sách đã đầu tư hơn 72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông, chiếm gần 75% tổng vốn đầu tư công năm nay của huyện. 

Nam Sách đã hoàn thành xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng đoạn đường gom quốc lộ 37 trước cửa các cơ quan huyện, đường 5B từ cầu Mạc Thị Bưởi đến đường dẫn cầu Hàn, một số đoạn trên các phố chính của thị trấn Nam Sách như Trần Phú, Mạc Thị Bưởi, Yết Kiêu, Mạc Đĩnh Chi, Đặng Tính... Ngoài ra, huyện còn làm vỉa hè, thoát nước, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Thanh Quang - Hợp Tiến... 
TL