Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Thành giúp trên 400 hộ thoát nghèo

THỨ SÁU, 10/01/2020 20:42:33

Năm 2019, với tổng nguồn vốn trên 312 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Kim Thành đã cho trên 3.140 lượt hộ vay hơn 114,5 tỷ đồng, tăng gần 13,4 tỷ đồng so với năm trước.


Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Tổng dư nợ hết năm là trên 302 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2018, đạt kế hoạch. Chương trình có dư nợ cao nhất là cho hộ mới thoát nghèo vay trên 56,4 tỷ đồng. 

Trong năm, đơn vị đã cho 120 hộ nghèo, 345 hộ cận nghèo, 1.135 hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn này đã giúp trên 400 hộ vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm mới cho 131 lao động. Ngân hàng cũng cho trên 1.315 hộ vay xây dựng, cải tạo 2.630 công trình nước sạch và vệ sinh. Ngoài ra, gần 130 học sinh, sinh viên cũng được vay vốn để đi học.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngân hàng CSXH huyện tổ chức sáng 10.1, UBND huyện Kim Thành tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2019.
ĐOÀN LỢI