Nhà máy nước sạch Thành Đạt: Nâng cao chất lượng cấp nước

THỨ SÁU, 27/11/2020 11:00:37

Nhà máy nước sạch Thành Đạt ở xã Kim Đính (Kim Thành) đang thay thế toàn bộ 3 km đường ống D75 ở các xã Liên Hòa, Đồng Cẩm bằng đường ống D90 và D110 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giảm tỷ lệ hao hụt.

Nhà máy đang cung cấp nước sạch cho khoảng 6.000 hộ dân ở các xã Liên Hòa, Bình Dân, Kim Đính và các thôn Minh Tiến, Quảng Bình của xã Đồng Cẩm (cùng huyện Kim Thành). 

VỊ THỦY