Phối hợp xây dựng định hướng phát triển các cụm công nghiệp mới

THỨ NĂM, 11/06/2020 17:40:25

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp để xây dựng định hướng phát triển các cụm công nghiệp mới trong tương lai, bảo đảm vừa phù hợp với quy hoạch của ngành và địa phương...


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản kết luận buổi làm việc với một số sở, ngành và đại diện nhà đầu tư về tình hình hoạt động và công tác quản lý các khu công nghiệp

Sáng 11.6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), một số sở, ngành, đại diện nhà đầu tư về tình hình hoạt động và công tác quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành đã báo cáo về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý. Nội dung các báo cáo tập trung vào công tác định hướng phát triển quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh, các chính sách để thu hút đầu tư, xây dựng khu nhà trọ cho công nhân, vấn đề an ninh trật tự ở các khu công nghiệp... Một số vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng lao động chưa cao, tình trạng thiếu điện trong sản xuất... cũng được một số nhà đầu tư nêu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp để xây dựng định hướng phát triển các cụm công nghiệp mới trong tương lai, bảo đảm vừa phù hợp với quy hoạch của ngành và địa phương, vừa tạo động lực thu hút các nhà đầu tư. Riêng ngành điện phải chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện để phục vụ sản xuất. Các sở, ngành cần kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật và cán bộ có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm đến đời sống của người lao động, nhất là việc đề xuất xây dựng khu nhà ở cho công nhân. Quan tâm, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng lao động có tay nghề, xây dựng đề án đào tạo nghề cho lao động. Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng lại quy chế phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. Việc đề xuất xây dựng quy chế phối hợp phải được thực hiện xong trước ngày 15.7...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, không kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

PV