Rà soát các dự án sử dụng đất

THỨ NĂM, 02/07/2020 17:19:53

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh số liệu về các dự án, công trình có sử dụng đất bảo đảm chính xác...


Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị giám sát chặt chẽ các dự án sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

Sáng 2.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2020; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố; rà soát danh mục các dự án đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chấp thuận thu hồi đất đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện được.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 đã được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai sớm. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện theo đúng chỉ tiêu được phân bổ. Một số địa phương trong tỉnh có kế hoạch sử dụng đất đạt khá, thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh số liệu về các dự án, công trình có sử dụng đất bảo đảm chính xác; nhanh chóng tổng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án có sử dụng đất kỳ sau...

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, có tổng số 1.674 công trình, dự án sử dụng đất trong năm 2020 với tổng diện tích 6.646 ha. 6 tháng đầu năm, 917 công trình, dự án triển khai trên diện tích 2.854 ha, đạt gần 43% kế hoạch được duyệt. 8 dự án ở các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, các TP Hải Dương và Chí Linh được phép chuyển mục đích sử dụng đất và chấp thuận thu hồi đất đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện, bị đề nghị đưa ra ngoài danh sách...

 VỊ THỦY