​Sở Giao thông vận tải quản lý công trình cầu Mây

THỨ BA, 04/08/2020 19:46:24

Công trình cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành được đưa vào sử dụng từ ngày 30.6. Cầu dài 694 m, rộng 12 m, tổng vốn đầu tư 345 tỷ đồng.


UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác, bảo trì công trình cầu Mây
UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác, bảo trì cầu Mây, tường chắn, đường hai đầu cầu, đường gom hai bên, hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường bộ, khung hạn chế chiều cao và hệ thống đèn chiếu sáng toàn bộ công trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, bảo trì các hạng mục đê, kè bờ sông, đường lăn đê phía Kinh Môn, cửa phai phía Kim Thành. UBND huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn quản lý phạm vi đường cũ ra bến phà và mặt bến phà cũ...

Công trình cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành được đưa vào sử dụng từ ngày 30.6. Cầu dài 694 m, rộng 12 m, tổng vốn đầu tư 345 tỷ đồng.
PV