​Số thu thuế xuất nhập khẩu giảm gần 50%

THỨ BA, 04/08/2020 17:07:53

Trong 7 tháng qua, Chi cục Hải quan Hải Dương đã tiếp nhận và xử lý gần 196.000 tờ khai xuất nhập khẩu với kim ngạch gần 7,92 tỷ USD.

Số thuế mới đạt 1.152 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng 26% so với dự toán được giao cả năm.

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Hải quan Hải Dương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tăng nguồn thu. Phân công lực lượng chủ động nắm bắt khó khăn, phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan của tỉnh để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...
THÀNH LONG