Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao

THỨ BA, 01/12/2020 16:46:07

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định Hải Dương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao.  


  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có công nghệ kỹ thuật cao vào đầu tư

Chiều 1.12, các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với ông Park Sang Bong, chuyên gia logistic của Tập đoàn Sam Sung và ông Lee In Hoo, chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Park Sang Bong và ông Lee In Hoo đánh giá Hải Dương có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistic và khu công nghiệp thông minh. Các tập đoàn trên đang cùng một doanh nghiệp trong nước khảo sát đầu tư cảng đường thủy nội địa và khu công nghiệp thông minh tại Hải Dương. Các doanh nghiệp mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư tại Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thông tin khái quát kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến đại diện các tập đoàn. Ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng và hoạt động xúc tiến đầu tư của các tập đoàn tại Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hải Dương định hướng và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; mong muốn các tập đoàn đẩy nhanh tiến độ, sớm hiện thực hóa ý tưởng đầu tư tại Hải Dương...  

HOÀNG BIÊN