Thận trọng khi tham gia hội chợ ở nước ngoài

THỨ NĂM, 05/12/2019 17:31:52

Các đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin hoạt động của các đối tượng phản động, chống phá Việt Nam, lôi kéo các DN trong nước tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại ở nước ngoài...

Sở Công thương vừa đề nghị Công an tỉnh, UBND cấp huyện, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp (DN) trong tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động thông qua các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Sở đề nghị các đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin hoạt động của các đối tượng phản động, chống phá Việt Nam, lôi kéo các DN trong nước tham gia các hội chợ, triển lãm, giao thương, xúc tiến thương mại ở nước ngoài để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn. Kiểm tra, xác minh tính pháp lý của các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại; nhận diện các hoạt động chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Khuyến cáo người dân, DN lưu ý sự việc xảy ra tại hội chợ Global Expo 2019 để cảnh giác, không tham gia vào các sự kiện tương tự.

Trước đó, trong tháng 9.2019, một số đối tượng phản động chống phá Việt Nam dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo các DN tham gia hội chợ Global Expo 2019 tổ chức tại Hoa Kỳ nhằm gây quỹ, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhiều DN trong nước đã tham gia hội chợ này.
PV