Thanh Hà: 700 triệu đồng bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa

THỨ BA, 21/01/2020 13:08:08

Giao thừa Tết Canh Tý 2020, huyện Thanh Hà tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Thanh Bình.

Toàn bộ kinh phí khoảng 700 triệu đồng được vận động xã hội hóa. Huyện sẽ tổ chức 3 trận địa bắn pháo hoa với 120 giàn.

Huyện Thanh Hà giao Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện phối hợp kiểm tra, dò mìn tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông vào đêm giao thừa. Các ngành liên quan phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống điện thắp sáng tại quảng trường.
PV