Thanh Hà hoàn thành cưỡng chế để xây dựng khu dân cư phía bắc thị trấn

THỨ NĂM, 21/01/2021 16:00:00

Đây là lần đầu tiên huyện Thanh Hà tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.


Đến gần 12 giờ, lực lượng chức năng đã hoàn thành công việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất

Sáng 21.1, huyện Thanh Hà tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 8 hộ dân để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà. Việc cưỡng chế được người dân xung quanh đồng tình ủng hộ. Đến gần 12 giờ, lực lượng chức năng đã hoàn thành công việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất.  

Huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ công an, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn, hội, đoàn thể bảo đảm cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định. Sau khi kiểm đếm, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Thanh Hà sẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm nay. Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng khu dân cư, huyện Thanh Hà đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân chấp hành.

Dự án xây dựng khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020. Dự án thu hồi 28.606m2 đất của 89 hộ dân nhưng do vướng mắc nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

PV