Thanh Hà hoàn thành nhiều công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

THỨ TƯ, 20/01/2021 20:41:34

Huyện Thanh Hà đã hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp đường chợ Nứa (Tân An) - An Phượng giai đoạn 1; đường liên xã Cẩm Chế - Tân Việt đi xã Quyết Thắng giai đoạn 1 (TP Hải Dương).

Đây là những công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Thanh Hà và cũng là công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Thanh Hà treo 21 khẩu hiệu tuyên truyền và cắm 550 hồng kỳ tại các khu vực trung tâm, lối ra, vào huyện. Đài Phát thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu nổi bật của đất nước; tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Đại hội XIII... 

PV